Chính Sách Bảo Mật

Khi bạn truy cập trên website tramanhcaps.com, chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin cá nhân” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách háng.

Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi bạn truy cập trên website tramanhcaps.com, chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin cá nhân” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách háng.
 

I. Mục đích thu thập thông tin:

 
Công ty TNHH Nón Và Mũ Trâm Anh (Trâm Anh Caps) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website tramanhcaps.com. Với Chính sách bảo mật thông tin sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử dụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của Quý khách hàng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.
 
Chính sách này được áp dụng khi Quý khách hàng truy cập website tramanhcaps.com, tức là Quý khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Trâm Anh Caps quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).
 
Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Trâm Anh Caps có thể điều chỉnh Chính sách này vì vậy khi truy cập website, Quý khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.
 

II. Phạm vi sử dụng thông tin

 
Trâm Anh Caps thu thập Thông tin của Quý khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Quý khách hàng như:
 
1. Duy trì liên lạc với Quý khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Quý khách liên quan đến Dịch vụ của Trâm Anh Caps;
 
2. Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn;
 
3. Thông báo đến Quý khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 
4. Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của Trâm Anh Caps
 
5. Trâm Anh Caps thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích nâng cao chất lượng Dịch vụ như:
 
a. Xác định người truy cập, website của Trâm Anh Caps;
 
b. Phân tích và tối ưu hóa các website của Trâm Anh Caps;
 
6. Các nội dung khác mà Trâm Anh Caps được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.
 

III. Phạm vi thu thập thông tin

 
1. Thông tin của Quý khách hàng mà Trâm Anh Caps sẽ thu thập bao gồm:
 
a) Họ tên;
 
b) Số điện thoại;
 
c) Email;
 
2. Cho từng, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Trâm Anh Caps có thể yêu cầu Quý khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng của chính Quý khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ giữa Trâm Anh Caps và Quý khách hàng được thông suốt, thuận tiện.
 
3. Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, Quý khách hàng tùy chọn việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Trâm Anh Caps.
 

IV. Thời gian lưu trữ thông tin

 
Dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website tramanhcaps.com.
 
* Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 
Công ty TNHH Nón Và Mũ Trâm Anh
 
Địa chỉ trụ sở: 66 đường TTH29, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
Điện thoại: 0979 587 785 hoặc 0916 381 830
 
Email: tramanhcaps@gmail.com
 

V. Phương tiện và công cụ để Quý khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 
- Quý khách hàng có quyền yêu cầu ban quản lý website tramanhcaps.com thực hiện việc thay đổi thông tin cá nhân hoặc gửi một biểu mẫu mới tại form đăng ký - form Liên hệ.
 
- Quý khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị website tramanhcaps.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý website xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Quý khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 

VI. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 
- Thông tin cá nhân của thành viên trên tramanhcaps.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của tramanhcaps.com . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Quý khách hàng.
 
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, tramanhcaps.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Quý khách hàng được biết.
 
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của tramanhcaps.com.
 

VII. Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng

 
- Các thành viên trên trang có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên trang tramanhcaps.com tới Ban quản trị website qua:
 
Điện thoại : 0979 587 785
 
Hoặc email: tramanhcaps@gmail.com
 
- Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin Quý khách hàng khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.
 
- Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
 
- Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về Ban quản trị website, Ban quản trị website phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 
Scroll